CÁC GÓI CƯỚC 4G VIETTEL

MI2K
2.000 VND
DATA: 500MB
Hạn dùng: 1 ngày
MI2K gửi 9123
MIMAX70
70.000 VND
DATA: 3G
Hạn dùng: 30 ngày
MIMAX70 gửi 9123
MIMAX90
90.000 VND
DATA: 5GB
Hạn dùng: 30 ngày
MIMAX90 gửi 9123
MIMAX125
125.000 VND
DATA: 8GB
Hạn dùng: 30 ngày
MIMAX125 gửi 9123

CÁC GÓI CƯỚC 4G VinaPhone

D2
10.000 VND
DATA: 2GB
Hạn dùng: 1 ngày
MO D2 gửi 1543
DT30
30.000 VND
DATA: 7G
Hạn dùng: 7 ngày
MO DT30 gửi 1543
MAX100
100.000 VND
DATA: 30GB
Hạn dùng: 30 ngày
MO MAX100 gửi 1543
BIG120
120.000 VND
DATA: 60GB
Hạn dùng: 30 ngày
MO BIG120 gửi 1543

CÁC GÓI CƯỚC 4G MobiFone

M25
25.000 VND
DATA: 2G
Hạn dùng: 30 ngày
ON M25 gửi 9084
M50
50.000 VND
DATA: 4GB
Hạn dùng: 30 ngày
ON M50 gửi 9084
HD70
70.000 VND
DATA: 6GB
Hạn dùng: 30 ngày
ON HD70 gửi 9084
HD90
90.000 VND
DATA: 8GB
Hạn dùng: 30 ngày
ON HD90 gửi 9084