Twisted Fate Guide - Hướng Dẫn Cách Chơi, Lên Đồ Twisted Fate Mùa 7 01

Twisted Fate Guide Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Twisted Fate...

Hướng dẫn cách chơi, lên đồ, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho Twisted Fate Mid mùa 9 Twisted Fate là vị tướng thần bài có sát thương rất lớn có...
Kindred Guide Mùa 9 - Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Kindred Mới Nhất 1

Kindred Guide Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Kindred Mới Nhất

Hướng dẫn cách chơi, cách lên đồ, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho Kindred Rừng mùa 9 Kindred là vị tướng được Riot mới ra gần đây với khả năng gây...
Sona Guide Mùa 9 - Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Cho Sona Mới Nhất 1

Sona Guide Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Cho Sona Mới...

Hướng dẫn cách chơi, lên đồ, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho Sona Hỗ trợ mùa 9 Sona là 1 trong những vị tướng có khả năng hỗ trợ đồng...
Cách Lên Đồ, Bảng Ngọc, Bảng Bổ Trợ Renekton Mùa 7 1

Renekton Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Renekton Mới Nhất

Hướng dẫn cách chơi, lên đồ, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho Renekton Top mùa 9 Renekton là vị tướng có khả năng đi đường tốt với khả năng cơ...
Cách Lên Đồ, Bảng Ngọc, Bảng Bổ Trợ Kalista Mùa 7 1

Kalista Guide Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Kalista Mới Nhất

Cách chơi, lên đồ, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho Kalista Xạ thủ mùa 9 Kalista là vị tướng xạ thủ có lối đánh cơ động với những cú nhảy...
Cassiopeia Guide - Hướng Dẫn Cách Chơi, Lên Đồ Cassiopeia Mùa 7 01

Cassiopeia Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Cassiopeia Mới Nhất

Hướng dẫn cách chơi, lên đồ, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho Cassiopeia Mid mùa 9 Cassiopeia là vị tướng được mệnh danh là " Nữ Vương Rắn ", cô ta là...
Teemo Guide - Hướng Dẫn Cách Chơi, Lên Đồ Teemo Mùa 7 01

Teemo Guide Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Teemo Mới Nhất

Cách chơi, lên đồ, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho Teemo Top, Mid, Rừng mùa 9 Teemo là vị tướng thân hình nhỏ con dễ thương với dáng chạy tung tăng cùng...
Riven Guide - Hướng Dẫn Cách Chơi, Lên Đồ Riven Mùa 7 01

Riven Guide Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Riven Mới Nhất

Hướng dẫn cách chơi, lên đồ, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho Riven Top mùa 9 Riven là thủ lĩnh của đội quân hùng mạnh và biểu tượng cho tinh thần và...
Irelia Guide - Hướng Dẫn Cách Chơi, Lên Đồ Irelia Mùa 7 01

Irelia Guide Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Cho Irelia Mới...

Hướng dẫn cách chơi, cách lên đồ, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho Irelia mùa 9 Irelia là 1 đấu sĩ rất mạnh ở đường trên với sát thương cực kì lớn...
Cách Lên Đồ, Bảng Ngọc, Bảng Bổ Trợ Diana Mùa 7 1

Diana Guide Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc Cho Diana Mới...

Hướng dẫn cách chơi, lên đồ, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho Diana Top, Mid, Rừng mùa 9 Diana là vị tướng cận chiến sức mạnh phép thuật với khả năng dồn...

Yasuo Guide Mùa 9 – Cách Chơi, Lên Đồ, Bảng Ngọc...

Hướng dẫn cách chơi, cách lên đồ, bảng ngọc, bảng ngọc bổ trợ tái tổ hợp cho Yasuo Top, Mid mùa 9 Yasuo là vị...