Cách Đăng Ký Các Gói Cước 4G Vietnamoble 1 ngày, 1 tháng

0
1348

Cách Đăng Ký Các Gói Cước 4G Vietnamoble 1 ngày, 1 tháng

Đăng ký các gói cước 4G Vietnamobile 1 ngày

Gói cước Ưu đãi Giá cước/1 ngày
Cách đăng ký Đối tượng
4GD4 4 GB 4.000đ DK 4GD4 gửi 345 Tất cả TB, trả trước- trả sau
4GD6 8 GB 6.000đ DK 4GD6 gửi 345

Đăng ký các gói cước 4G Vietnamobile tháng

Gói cước Ưu đãi Giá cước/Chu kỳ Cách đăng ký Đối tượng
4GM12 2 GB 12.000đ DK 4GM12 gửi 345 Tất cả TB, trả trước- trả sau
4GM30 4 GB 30.000đ DK 4GM30 gửi 345
4GM48 8 GB 48.000đ DK 4GM48 gửi 345
4GM84 16 GB 84.000đ DK 4GM84 gửi 345
4GM108 24 GB 108.000đ DK 4GM108 gửi 345
4GM150 40 GB 150.000đ DK 4GM150 gửi 345
4GM240 80 GB 240.000đ DK 4GM240 gửi 345

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here