Gói Cước Viettel

Hướng dẫn cách đăng ký các gói cước 3G, 4G Viettel theo ngày, tháng

Gói cước

Cú pháp đăng ký

Cước phí

Lưu lượng

Chu kỳ gói

Cước phát sinh 

MIMAX70

MIMAX70 gửi 9123

70.000đ

3GB

30 ngày

Miễn phí

MIMAXSV

MIMAXSV gửi 9123

50,0000đ

3GB

30 ngày

Miễn phí

MIMAX90

MIMAX90 gửi 9123

90.000đ

5GB

30 ngày

Miễn phí tốc độ gấp 2 lần gói Mimax70

MIMAX125

MIMAX125 gửi 9123

125.000đ

8GB

30 ngày

Miễn phí tốc độ gấp 2 lần gói Mimax70

MIMAX200

MIMAX200 gửi 9123

200.000đ

15GB

30 ngày

Miễn phí tốc độ gấp 2 lần gói Mimax70

UMAX300

UMAX300 gửi 9123

300,000đ

30GB

30 ngày

Tốc độ hạ băng thông là tốc độ cao gấp 8 lần gói Mimax70

Leave a Reply

Your email address will not be published.