Cách đăng ký các gói cước khuyến mãi gọi nội mạng Viettel

Các gói khuyến mãi ưu đãi gọi nội mạng Viettel (Chỉ ưu đãi gọi nội mạng không kèm ưu đãi khác)

Tên gói

Giá gói

Ưu đãi

SMS đăng ký

Thời hạn sử dụng

T5

50,000đ

– Có 50,000đ gọi nội mạng Viettel

T5 gửi 109

Đến 24h ngày đăng ký

N100

100.000đ

– Miễn phí gọi nội mạng 800 phút. 

– Tự động gia hạn sau mỗi chu kỳ

N100 gửi 109 

Hoặc bấm: *098*100#

30 ngày

V35

35.000đ

– Miễn phí 110 phút nội mạng

Bấm *098#ok 

và làm theo hướng dẫn

30 ngày

V45

45.000đ

– Miễn phí 150 phút nội mạng

V55

55.000đ

– Miễn phí 185 phút nội mạng

V60

60.000đ

– Miễn phí 210 phút nội mạng

V65

65.000

– Miễn phí 230 phút nội mạng

V70

70.000đ

– Miễn phí 250 phút nội mạng

V75

75.000đ

– Miễn phí 270 phút nội mạng

V80

80.000đ

– Miễn phí 290 phút nội mạng

V85

85.000đ

– Miễn phí 310 phút nội mạng

V95

95.000đ

– Miễn phí 350 phút nội mạng

N50

50.000đ

– Miễn phí gọi nội mạng 300 phút

N50 gửi 109

30 ngày

FT5N

5.5000đ

– Tặng 70 phút thoại nội mạng

DK5N gửi 109

Đến 24h ngày đăng ký

DK3

3.000đ/lần đăng ký 

(Bao gồm phí đăng ký và số thuê bao đầu tiên. Phí thêm số từ số thứ 2 đến số thứ 5: 3000đ/số)

– Miễn phí 15 phút gọi đầu tiên cho các cuộc gọi đến tối đa 5 số thuê bao Viettel đã đăng ký. 

–  Sau 15 phút cước gọi tính theo giá cước hiện hành của gói cước mà khách hàng đang sử dụng

DK3 gửi 109

Đến 24h cùng ngày

DK50K

50,000đ

– Miễn phí 500 phút gọi nội mạng

DK50K gửi 109

30 ngày

DK100K

100,000đ

– Miễn phí 1500 phút gọi nội mạng. 

<Tạm ngưng triển khai>

DK100K  gửi 109

30 ngày

FT3N

3.000đ

– Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút.

FT3N gửi 109

Đến 24h ngày đăng ký 

FT5

5.500đ

– Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 15 phút.

DK5 gửi 109

Đến 24h ngày đăng ký

MP10

10.000đ

– Miễn phí từ phút thứ 2 đến phút thứ 10 các cuộc gọi dưới 10 phút

MP10 gửi 191 

(Có thể bấm *098#OK để đăng ký)

30 ngày

GT45S

45.000đ

– Miễn phí 100 phút gọi nội mạng

GT45S gửi 109

30 ngày

G30

Miễn phí

– Giảm 30% cước gọi và nhắn tin nội mạng.

G30 gửi 109

Đến 24h ngày đăng ký

DT45

45,000đ

– Tặng 450.000đ gọi nội mạng

DT45 gửi 109

30 ngày

MP20

20,000đ

– Gọi nội mạng 20 phút tính tiền 1 phút

MP20 gửi 109

Đến 24h ngày đăng ký

MP29

29,000đ

– Gọi 29 phút nội mạng tính tiền 1 phút 

<Tạm ngưng triển khai>

MP29 gửi 109

Đến 24h ngày đăng ký

GT45S

50.000đ

– Miễn phí 500 phút gọi nội mạng

GT45S gửi 109

30 ngày

GT55S

55.000đ

– Miễn phí 150 phút gọi nội mạng. 

– Giảm cước 200đ/phút từ phút thứ 151 trở đi

<Tạm ngưng triển khai>

GT55S gửi 109

30 ngày

GT80S

80,000đ

– Miễn phí 180 phút gọi nội mạng, 

– Giảm cước 200đ/phút từ phút thứ 181 trở đi

<Tạm ngưng triển khai>

GT80S gửi 109

30 ngày

FT50T

55,000đ

– Miễn phí 350 phút gọi nội mạng

FT50T gửi 109

30 ngày

FT6K

6000đ

–  Cộng 60.000 đồng sử dụng nội mạng trong ngày

FT6K gửi 109

Đến 24h ngày đăng ký

FT3K

3000đ

– Cộng 30,000đ sử dụng nội mạng 

FT3K gửi 109

Đến 24h ngày đăng ký

FT10K

10,000đ

– Cộng 100,000đ sử dụng nội mạng 

FT10K gửi 109

Đến 24h ngày đăng ký

FT30K

30,000đ

– Cộng 300,000đ sử dụng nội mạng 

FT30K gửi 109

Đến 24h ngày đăng ký

N1

1000đ

– Miễn phí gọi nội mạng Viettel 10 phút.

N1 gửi 109

Đến 24h ngày đăng ký

MP1

0

– Gọi cộng vào tài khoản khuyến mãi số phút khách hàng đã gọi

*098*11# gọi

Đến 24h ngày đăng ký

Các gói khuyến mãi gọi nội mạng kèm dung lượng 3G/4G và tin nhắn

Tên gói

Cước phí

Ưu đãi

Cách đăng ký

Chu kỳ

T50K

50,000đ

– 200 phút gọi nội mạng 

– 100 SMS nội mạng

T50K gửi  9123

30 ngày

T70K

70.000đ

– 500p gọi nội mạng 

– 150 tin nhắn sms nội mạng

T70K gửi 9123

30 ngày

T80K

80.000đ

– Cộng 500 phút gọi nội mạng 

– Cộng thêm 500 tin nhắn nội mạng Viettel

T80K gửi 9123

30 ngày

V250

250.000đ

– Miễn phí gọi liên mạng 300 phút. 

– Miễn phí 6GB data sử dụng 3G Viettel tốc độ cao.

V250 gửi 109

30 ngày

V300

300.000đ

– Miễn phí gọi nội mạng 3000 phút. 

– Miễn phí 3000 SMS nội mạng.

– Miễn phí 60 phút gọi ngoại mạng.

<Tạm ngưng triển khai >

V300 gửi 109

30 ngày

VT2

900.000đ

–1500 phút gọi nội mạng  + và 6GB dung lượng 3G/4G

Đăng ký khi mua máy điện thoại tại cửa hàng viettel

Theo chu kỳ gói trả sau chính. 

Kết nối 198 để biết thêm chi tiết

VT3K

3.000đ

– Miễn phí gọi nội mạng từ phút thứ 2 đến phút thứ 10. 

– Miễn phí 100 SMS nội mạng.

– Miễn phí 200 MB data.

<Tạm ngưng triển khai>

VT3K gửi 109

Đến 24h ngày đăng ký

F5

30.000đ

– Miễn phí 100 phút gọi nội mạng + 50 MB data miễn phí trong vòng 30 ngày của tháng. 

<Tạm ngưng triển khai>

F5 gửi 109

30 ngày

FT5P

5.500đ

– Miễn phí 35 phút gọi nội mạng. 

– Miễn phí 25 SMS

DK5 gửi 109

Đến 24h ngày đăng ký

V79

79.000đ

– Miễn phí 1.500 phút nội mạng +   30 phút ngoại mạng. 

– Miễn phí 30 tin nhắn nội mạng.

V79 gửi 109

30 ngày

DT50

55.000đ

– Miễn phí 325 phút gọi nội mạng. 

– Miễn phí 325MB data.

DT50 gửi 109

30 ngày

DT100

101.000đ

Miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng+ 750MB

DT100 gửi 109

30 ngày

KM100

100.000đ

– Miễn phí 600 phút gọi nội mạng+30 phút ngoại mạng 

– Miễn phí 50 SMS nội mạng.

– Miễn phí 600MB data 3G/4G.

KM100 gửi 109

30 ngày

V300

300,000đ

–  Tặng 3000 phút gọi nội mạng, miễn phí 

– Tặng 3000 tin nhắn

– Miễn phí 60 phút ngoại mạng

V300 gửi 109

30 Ngày

VT100

2.500 đ

– Cước gọi nội mạng còn 200đ/phút 

– Tặng  550 tin nhắn nội mạng

VT100 gửi 109

Đến 24h ngày đăng ký

VT100G

3.000đ

– Cước gọi nội mạng còn 300 đồng/phút 

–  250 tin nhắn nội mạng  

–  100MB data

VT100G gửi 109

Đến 24h ngày đăng ký

VT3S

3000đ

– Gọi nội mạng  giảm còn 200đ/phút 

–  Miễn phí 100SMS nội mạng

VT3S gửi 109

Đến 24h ngày đăng ký

TomG

3000đ

–  Cước gọi nội mạng chỉ 200 đồng/phút 

– Tặng 100 tin nhắn nội mạng miễn phí.

DKG gửi 109

Đến 24h ngày đăng ký

Leave a Reply

Your email address will not be published.